Univerza v Ljubljani je zaradi epidemije koronavirusa 11. marca prekinila izvajanje vseh oblik neposrednega pedagoškega dela in ga nadomestila s študijem na daljavo in individualnim učenjem.

Potem ko je slovenska vlada 14. maja kot prva država v Evropi razglasila uradni konec epidemije koronavirusa, so tudi izobraževalne ustanove začele postopoma odpirati svoja vrata, vendar le za tiste predmete, ki jih ni mogoče poučevati na daljavo. Večina študijskih programov se torej še vedno izvaja na daljavo, ostali programi pa se izvajajo ob upoštevanju strogih varnostnih priporočil.

Epidemija je vplivala tudi na raziskovalno delo pri Listiacu, zlasti na raziskovalna orodja, ki so bila načrtovana za rabo pri pouku. Na srečo je Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, že pred epidemijo zbrala nekaj podatkov (2 skupinski refleksiji s študenti). Kljub temu pa nam je ostal še pomemben del raziskave, kar je zahtevalo veliko ustvarjalnosti in prilagajanja s strani raziskovalcev in tudi udeležencev.

Skupinsko refleksijo s študenti začetniki je bilo najlažje prilagoditi učenju na daljavo. Študenti so preprosto sledili navodilom, s katerimi smo jih predhodno seznanili, in potem posneli svojo razpravo preko spleta. Naloga opazovanja je bila težji oreh, saj študenti niso mogli izvesti pedagoške prakse na običajen način. Namesto tega so svojim učiteljem mentorjem pomagali pri pripravi poučevanja preko spleta, kar je omejilo njihove možnosti za opazovanje jezikovno občutljivega poučevanja. Da bi nadomestili pomanjkanje fizičnega stika, smo študente prosili, da pri odgovarjanju na vprašanja črpajo iz svojih izkušenj, si ogledajo učna gradiva (na spletu) in se o temi pogovorijo s svojimi učitelji mentorji.

Odzivi študentov so bili zelo dobri; nekateri so rekli, da so jim naloge omogočile globlje razmišljanje o jezikovno občutljivem poučevanju in povezovanje dosedanjih izkušenj z jezikovno raznolikostjo. Poleg tega smo se v tem času pri Listiacu osredotočili še na intervjuje. Študenti, ki so sodelovali pri intervjujih, so izrazili zadovoljstvo s svojim sodelovanjem v projektu in podporo spremembam, ki jih projekt poskuša doseči