Didaktična gradiva

  • Raba večjezičnih pristopov: od teorije do prakse. (British Council, 2019)

    Publikacija je sestavljena iz treh delov. Za učitelje je zanimiv predvsem drugi del, ki se osredotoča na praktične ideje v razredu. Zbranih je 12 aktivnosti, strategij in projektov, ki podpirajo razvoj večjezične zmožnosti učencev.  Čeprav je publikacija primarno namenjena učiteljem angleščine (ki se prevečkrat omejujejo le na rabo angleščine v razredu, potenciala drugih jezikov pa ne izkoristijo), so predlogi knjige uporabni tudi pri ostalih predmetih. Jezik: angleščina.

 


  • Poslušanje. Branje. Učenje. (Listen.Read.Learn.)

    Spletna stran ponuja vrsto kratkih zgodbic tako v audio kot pisni obliki, s katerimi učenci odkrivajo zanimive družbeno-naravoslovne teme ter hkrat pilijo svoje znanje angleščine. Branje in poslušanje zgodb ima ogromno prednosti, med drugim prispeva k boljši bralni zmožnosti in hitrosti branja, boljši pisni zmožnosti in črkovanju, pripomore k širjenju besedišča, samozavesti, tekočnosti itd.


  • Jezikovni izzivi ob evropskem dnevu jezikov

    Na spletni strani ECMJ vam je na voljo ogromno učnega gradiva in jezikovnih iger. Med najnovejšimi gradivi najdete: »Jezikovni izzivi – priročnik za tajne agente«; igra »Ugani, kateri jezik je to«, vodič »Kako se lahko uspešno naučiš jezikov?«, itd.

 

 


  • Razvijanje jezikovnih kompetenc skozi znanstvene eksperimente

Starostna skupina: 8-12
Predmeti: jeziki, fizika, biologija, kemija, matematika
Založba: Science on Stage
Leto: 2018
Jezik: Angleščina, nemščina
Povezava: Klik