Video vsebine

Predstavitev dobre prakse: kulturni dan na Finskem

Učenec devetega razreda je v okviru svojega praktičnega usposabljanja pripravil video za projekt JOP. V videu predstavi primer dobre prakse jezikovno občutljivega poučevanja iz svoje lastne izkušnje in sicer kulturni dan na šoli Vasa Övningsskola.

Interslavic Language | Will Bulgarian, Polish and Croatian understand a CONSTRUCTED LANGUAGE?

Zanimiv posnetek o medslovanščini, v katerem trije fantje govorijo vsak v svojem slovanskem jeziku, eden pa v medslovanščini. S pomočjo pod/nadnapisov pa lažje sledimo vsebini in obenem analiziramo jezike.

Merilahden koulun kielivideo

Nadvse zanimiv raznojezični video, ki prikazuje jezikovno in kulturno raznolikost učencev na Finskem.

Multilingualism: Living Life in High Definition | Panos Athanasopoulos |

Na konferenci TED Panos Athanasopoulos predstavi prednosti večjezičnosti: kako večjezičnost spremeni naš pogled na svet?

Creating bilingual minds | Naja Ferjan Ramirez

Na konferenci TED Naja Ferjan Ramirez predstavi izsledke raziskave, ki s pomočjo tehnologije MEG preučuje možgansko aktivnost enojezičnih in dvojezičnih dojenčkov. Kako se njihova struktura možganov razlikuje? So otroci že v zgodnji letih sposobni narediti t.i. kodni preklop (code-switching) med jeziki?

Building a multilingual dictionary | School Education Gateway

Primer jezikovno občutljivega poučevanja – izdelava večjezičnega slovarja v razredu. Kaj pravijo na to učitelji in učenci?

Implementing multilingual activities in your classroom | School Education Gateway

Posnetek predstavi konkretne napotke in ideje, kako lahko učitelji uporabijo večjezične aktivnosti v razredu.

Establishing a Classroom Environment that Embraces Linguistic Diversity | School Education Gateway

Posnetek odgovori na vprašanje, kako ustvariti razredno klimo, ki bo odprta do jezikovne diverzitete.

1. dovolite učencem, da uporabljajo svoj materni jezik
2. spodbujajte učence, da uporabljajo svoj prvi jezik in pokažite zanimanje zanj
3. omogočite učencem, da uporabljajo svoj materni jezik kot vir učenja: ustvarite spodbudno učno okolje

Culturally and Linguistically Responsive Teaching and Learning | Validate  Affirm

Ameriški izobraževalni center CCRTL predstavi “kulturno in jezikovno odzivno poučevanje in učenje” kot del šolskega vsakdana.

The Importance of ELL Strategies – Immersion | Richard Levien

Video je izsek iz kratkega filma z naslovom “Immersion” (Imerzija), ki prikaže zgodbo učenca priseljenca v ZDA, katerega materni jezik je španščina. Učenec se znajde pri pouku matematike, kjer je učni jezik angleščina, zato je pomembno, da učitelj uporabi strategije prilagojene učenčevi jezikovni ravni.

[/tab] [tab title=”Članki”]