Opis

Vsi učenci v Evropski uniji potrebujejo učitelje, ki so jezikovno občutljivi in odzivni. Kljub obstoječim študijam in številnim orodjem, ki so namenjena posameznim učiteljem, je sprememba enojezične šolske politike in prakse še vedno problematična.

Projekt »LISTiac« (Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms) ali «JOP« (Jezikovno občutljivo poučevanje v vseh razredih)  namerava izpeljati zaželeno spremembo v učiteljevi kogniciji, izobraževalnem sistemu in v profesionalnem razvoju učiteljev. Cilj projekta je, da se z uvedbo večjezičnih pedagogik vsem evropskim učencem zagotovijo enaki pogoji za doseg učnega uspeha in blaginje skozi preoblikovanje programov začetnega izobraževanja in profesionalnega razvoja učiteljev.

Tu smo, da spreminjamo.

Jezikovno občutljivo poučevanje opozarja na učiteljevo zmožnost, da izkoristi in spodbuja učenčevo raznojezično zmožnost v vseh razredih. Raznojezična zmožnost vključuje posameznikovo kompetenco, ko zna le ta koristno uporabiti in prilagoditi svoj lastni kompleksni in fluidni raznojezični nabor, in sicer tako da:

 • preklaplja iz enega jezika (oz. dialekta ali jezikovne različice) v drugega;
 • se zna izražati v enem jeziku (oz. dialektu ali jezikovni različici) in hkrati razume posameznika, ki se izraža v drugem;
 • uporablja znanje različnih jezikov (oz. dialektov ali jezikovnih različic), da razume besedilo;
 • prepozna mednarodno razširjene besede v novih rabah;
 • posreduje med dvema posameznikoma, ki nimata skupnega jezika (oz. dialekta ali jezikovne različice), navkljub svojemu skromnemu znanju;
 • aktivno uporablja vsa jezikovna sredstva, se poigrava z alternativnimi oblikami izrazov;
 • raziskuje neverbalno komunikacijo (mimika, gestika, obrazni izrazi itn.).«

Projekt želi spremeniti izobraževanje na več ravneh s poudarkom na bodočih učiteljih in že zaposlenih učiteljih; razviti in testirati na teoriji temelječe orodje za refleksijo, ki bi bodoče učitelje spodbudilo k večji jezikovni občutljivosti v njihovih prepričanjih, stališčih in dejanjih v večinskih razredih.

Zaželena sprememba bo vidna v:

 • modelu prenovljenega načrta začetnega izobraževanja učiteljev;
 • pedagoškem orodju za refleksijo, ki bo podpiralo in opolnomočilo večjezične pedagogike znotraj celotne šolske skupnosti;
 • odprtem dostopu do raziskovalnih poročil;
 • priporočilih za jezikovno občutljivo poučevanje, namenjenih oblikovalcem politike, izobraževalcem učiteljev in pedagoškim svetovalcem.

Že samo aktivno sodelovanje v tem projektu je pomemben prvi korak na poti do ustvarjanja priložnosti, pri čemer lahko izobraževalci učiteljev ocenijo svoja obstoječa stališča in jih spremenijo iz (paralelnih) enojezičnih ideologij v jezikovno občutljivo poučevanje, zasnovano na ideologiji, ki ima na učenčevo večjezično zmožnost pozitiven pogled.


Za več informacij si poglejte spodnja gradiva:

[ilink url=”http://jop.splet.arnes.si/files/2019/06/LISTiac-project-presentation-SLO.pdf” style=”download”]Powerpoint predstavitev[/ilink]