Potek projekta

Trajanje: 3 leta (februar 2019 – februar 2023)

Potek:

  1. Oblikovanje orodja za refleksijo, ki bo bodoče in že zaposlene učitelje spodbudilo k večji jezikovni občutljivosti pri njihovem poučevanju, razmišljanju in stališčih.
  2. Izvajanje in testiranje pristopov, ki so bili predlagani v orodju za refleksijo, npr. med obdobjem prakse.
  3. Razvoj novih praktičnih rešitev na področjih jezikovnih politik in celostnega šolskega pristopa z namenom preoblikovanja:

– začetnega izobraževanja učiteljev

– profesionalnega razvoja učiteljev

Namen projekta ni, da ponudi rešitev, ki bo enaka za vse primere obravnavanja večjezičnosti na šolah. Cilj je zbrati načela, ki jih bodo pedagogi v različnih razredih uporabili v spremenljivih merah glede na učni kontekst, učni načrt in prisotne učence.