Članki

.

 • Identifying space for mainstreaming multilingual pedagogies in European initial teacher education policies

Bergroth M, Llompart J, Pepiot N, van der Worp K, Dražnik T, Sierens S. Identifying space for mainstreaming multilingual pedagogies in European initial teacher education policies. European Educational Research Journal. May 2021. DOI:10.1177/14749041211012500

 • Whose action research is it?: Promoting linguistically sensitive teacher education in Europe

Mari Bergroth, Júlia Llompart-Esbert, Nathalie Pepiot, Sven Sierens, Tjaša Dražnik & Karin Van Der Worp (2021) Whose action research is it?: Promoting linguistically sensitive teacher education in Europe, Educational Action Research, DOI: 10.1080/09650792.2021.1925570

 • Language Perceptions and Practices in Multilingual Universities (Springer International Publishing, 2020)
   m

  Knjiga preučuje jezikovne zaznave in prakse v večjezičnem univerzitetnem kontekstu v luči nedavnih teoretičnih dognanj, ki postavljajo pod vprašaj konceptualizacijo jezika kot statične entitete. Pri tem upoštevajo študije primerov iz različnih severnoevropskih kontekstov, da bi raziskali učinke pojavov kot so internacionalizacija ter migracijski vzorci na oblikovanje jezikovnih stališč in ideologij.
  Knjigo lahko naložite tukaj.

  ;


 • Language awareness in schools – developing comprehensive approaches to language learning / Jezikovna ozaveščenost v šolah – razvijanje celovitih pristopov k učenju jezikov (THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 2019)

[ilink url=”http://jop.splet.arnes.si/files/2019/09/Council-recommendation_2019_Slovene.pdf” style=”download”]Council Recommendations – Slovensko[/ilink]

[ilink url=”http://jop.splet.arnes.si/files/2019/09/Council-recommendation_2019_English.pdf” style=”download”]Council Recommendations – English[/ilink]

,


 • Z dokazi podprta refleksija in razvoj učiteljev (British Council, 2019)

Študija, katere namen je učiteljem angleškega jezika ponuditi ustrezna orodja in postopke, s pomočjo katerih lahko prek aplikacije SETTVEO razmislijo in izboljšajo svoje delo.

Publikacijo v angleščini si preberite tukaj.

.


 • Izboljšanje refleksijske prakse s povezovanjem oblikovanja nalog in ocenjevanja (British Council, 2019)

Članek o akcijskem raziskovalnem ciklu za učitelje, ki se ukvarjajo z začetki refleksijskega pisanja.

Publikacijo v angleščini si preberite tukaj.

.


 • Priročnik za akcijsko raziskovanje (British Council, 2018)

Pred vami je praktični priročnik, ki učiteljem predlaga oz. svetuje kako se lahko vključijo v raziskovanje za nadaljnji poklicni razvoj, ter v korist svojih učencev. Priročnik je edinstven v literaturi o raziskovanju učiteljev na področju ELT.

Publikacijo v angleščini si preberite tukaj.

.

.


 • Večjezična socializacija: predstavitev pristopa M-SOC (2018)     

Meier, G. (2018). Multilingual socialisation in education: Introducing the M-SOC approach. Language Education and Multilingualism: The Langscape Journal, 1(1), 103125.

Članek predstavi različne kritike enojezičnega pristopa v izobraževanju in potencial alternativnega večjezičnega pristopa. Poleg pregleda literature je v članku zbrano tudi orodje za refleksijo sestavljeno iz 96 trditev, ki spodbujajo učitelje k premisleku o povezavi med večjezičnim pristopom in socializacijo.

Članek v angleščini si preberite tukaj.


 • Dvojezičnost in dvojezično izobraževanje (Centre international d’études pédagogiques, 2010)

Publikacija najprej predstavi dvojezičnost in pomembna dela na temo dvojezičnosti. Drugi del publikacije govori o refleksijah glede dvojezičnosti, o jezikovnih politikah in sredstvih v okviru frankofonije (dvojezični modeli, programi imerzije, dvojezično izobraževanje v Afriki, itd.), o poučevanju nejezikovnih predmetov v dvojezičnem kontekstu ter o vlogi učitelja drugega jezika pri nejezikovnih predmetih.

Publikacijo v francoščini si preberite tukaj.


 • Jezikovno izobraževanje in večjezičnost (Ministrstvo za izobraževanje in raziskave, Nemčija, 2019)

Brošura vsebuje opise raziskovalnih projektov izvedenih v Nemčiji med leti 2013 in 2020. Namen zbranih projektov je predstaviti izsledke na temo razvoja jezikov in izobraževanja  v večjezičnem okolju.

Brošuro v angleščini si preberite tukaj.


 • Angleščina kot medij poučevanja  (British Council, 2019)

  V visokem šolstvu se prisotnost angleščine kot medij poučevanja (EMI – English as Medium of Instruction) povečuje, kar prinaša določena vprašanja in izzive. Članek obravnava aktualne programe usposabljanja za poučevanje angleščine kot medij poučevanja, ki so, glede na rezultate, še zelo omejeni. Poseben poudarek je namenjen ideološki refleksiji o rabi standardne proti lokalne angleščine kot tudi o prednostih in slabostih anglizacije.

Članek v angleščini si preberite tukaj.


 • Jezikovno občutljivo izobraževanje učiteljev: Kako učitelje pripraviti na poučevanje učencev, ki ne govorijo učnega jezika? (2008)

Lucas, T., Villegas, A. M., & Freedson-Gonzalez, M. (2008). Linguistically Responsive Teacher Education: Preparing Classroom Teachers to Teach English Language Learners. Journal of Teacher Education, 59(4), 361–373. https://doi.org/10.1177/0022487108322110

Članek v angleščini si preberite tukaj.


 • Jezikovno občutljivi učitelji: Postavljanje temeljev v začetnem izobraževanju učiteljev (2013)

Lucas, T. & Villegas, A.M. (2013) Preparing Linguistically Responsive Teachers: Laying the Foundation in Preservice Teacher Education, Theory Into Practice, 52:2, 98-109, DOI: 10.1080/00405841.2013.770327

Članek v angleščini si preberite tukaj.


 • ROPP (Referenčni okvir za pluralistične pristope k jezikom  in kulturam) in pluralistični pristopi v Sloveniji (2017)

Izraz pluralistični pristopi k jezikom in kulturam se nanaša na didaktične pristope, ki v učnem procesu vključujejo sočasno rabo več jezikov ali kultur (ali vsaj več kot enega jezika). Pluralistični pristopi so nasprotje pristopom, ki bi jih lahko poimenovali ”edninski”, saj ti temeljijo na samo enem jeziku ali eni kulturi.

[ilink url=”http://jop.splet.arnes.si/frepa-ropp/ ” style=”download”]ROPP-FREPA [/ilink]