Listiac webinar Socially Sustainable and Inclusive Classrooms

Ekipa Fakultete za izobraževanje in družbeno blaginjo Univerze Åbo Akademi na Finskem je 21. oktobra 2021 za strateške partnerje projekta organizirala Listiac webinar, na katerem so predstavniki treh sodelujočih ministrstev in člani raziskovalne ekipe predstavili napredek njihovega dela na projektu.

Webinar je potekal preko aplikacije Zoom. Yvonne Nummela je kot prva govornica in predstavnica finske nacionalne agencije za izobraževanje za začetek izpostavila nekaj vzporednic med njihovo agencijo in projektom Listiac. Poudarila je pomen (1) vsešolskega pristopa k promociji in implementaciji JOP praks vzdolž izobraževalne vertikale in (2) sistematično refleksijo v zvezi z JOP praksami.

Bronka Straus s slovenskega MIZŠ je predstavila poglede ministrstva na sam projekt in vpliv projekta na vzgojno-izobraževalne prakse pri nas. Dotaknila se je napredka slovenskih projektov JeŠT in OBJEM ter predstavila konkretne spremembe na področju šolske izobraževalne politike: JOP smo dodali v program usposabljanja učiteljev, v program usposabljanja učiteljev začetnikov smo vključili orodja za razmislek in projekt Listiac pisno omenili v nacionalnem programu ukrepov za Rome v obdobju 2021-2030.

Prvi del webinarja je zakrožila Eulalia Alexandre s portugalskega ministrstva s kratkim poročilom o vključevanju JOP praks v njihove programe za obnovo sistema dela z migranti v šolah. 

Člani raziskovalne ekipe so nam v drugem delu konference predstavili z dokazi podprte rezultate in konkretne instrumente, pridobljene tekom projekta. Julia Llompart je povedala, da obstoječe dobre prakse JOP do sedaj v Evropi niso bile uspešno vključene v izobraževalni proces, saj so bile terminološko prezahtevne, večina jih je bila predvsem v angleškem in francoskem jeziku, nekatere so bile tudi preveč napredne za zgodnje poučevanje učiteljev začetnikov. Zato smo pri Listiacu razvili orodja za razmislek, ki so preprostejša, se jih zlahka vključi v izobraževalni proces, so uporabna v vseh obdobjih izobraževanja učiteljev, so večjezična in vključujejo tako lokalno kot evropsko jezikovno politiko. Predstavila je glavne cilje orodja za refleksijo: definirati prepričanja, možnosti in izzive pri JOP praksah, spodbujati razmislek o tem, kaj je JOP in, kako ga promovirati znotraj vsešolskega pristopa, spodbujati učitelje začetnike k razmisleku o tem, kako izboljšati trenutne šolske prakse. Ob koncu nas je popeljala skozi korake implementacije omenjenega orodja in opazovalni protokol.

Jenny Haagensen je kot druga članica raziskovalne ekipe predstavila potek terenskega dela; zbiranje podatkov s pomočjo orodja za razmislek, vodenje debat na seminarjih in sestankih, implementacija JOP praks v učno okolje in zagotavljanje večje vidnosti JOP praks v opisih šolskih predmetov. Z nami je delila nekaj opažanj, ki so rezultat terenskega dela: “pomembno je konstantno obujanje teme JOP praks — vsaka sprememba mišljenja terja svoj čas” — potrebno je tudi poudarjati koristi vpeljave JOP praks v izobraževalni proces in spodbujati njihovo uporabo ter navajati konkretne primere omenjenih praks.

Implementacija JOP praks v izobraževalni proces je sistematična sprememba nas je opomnila Mari Bergroth. Kot ugotavlja raziskovalna ekipa, je najboljša kombinacija razprav učiteljev o JOP in odziv oziroma razmislek učencev ter obratno. Še ena ključna ugotovitev projekta je, da se naši evropski učenci dobro zavedajo prednosti večjezičnega pristopa. Učitelji se sicer pridružujejo mnenju, da je večjezična politika koristna paradigmatična sprememba, vendar se pri velikem številu učiteljev še vedno pojavi strah, kakor hitro je govora o vključevanju večjezičnih smernic v pouk.

Webinar se je zaključil s poročilom Sanne Pakarinen o diseminaciji oziroma promociji projekta Listiac. Slovenija se med top desetimi državami, ki na spletnih platformah izkazujejo interes za projekt, v zadnjem mesecu in pol uvršča v sredino seznama — na peto mesto. Za konec smo se razveselili tudi novice, da bomo v naslednjem letu lahko premierno spremljali izid posnetkov v zvezi s projektom Listiac!

Da boste seznanjeni s projektnim dogajanjem v prihajajočih mesecih, smo za vas pripravili hiter pregled pomembnejših dogodkov:

  • november 2021: dogodek za raziskovalce Research Carnival
  • december 2021: JOP orodja za refleksijo na spletnem portalu Listiac.org
  • januar 2022: poročilo Listiac, zaključna konferenca (predviden prenos v živo preko spleta bo 20. januarja 2022)
  • februar 2022: priporočila za JOP na spletnem portalu Listiac.org

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja