Razvoj jezikovne ozaveščenosti pri nejezikovnih predmetih

Projekt “Developing Language Awareness in Subject Classes”  (Razvoj jezikovne ozaveščenosti pri nejezikovnih predmetih), ki poteka v okviru Evropskega centra za moderne jezike v Gradcu od leta 2016 je na svoji spletni strani objavil prve rezultate spletnega vprašalnika, namenjenega učiteljem nejezikovnih predmetov.

Z vprašalnikom so raziskovalci želeli pridobiti več informacij o tem, kako učenci, ki ne govorijo učnega jezika kot materni jezik, izražajo svoje (ne)razumevanje šolskih vsebin in s kakšnimi jezikovnimi težavami se sproprijemajo. Hkrati je bil cilj vprašalnika zbiranje tehnik t.i. odranja, ki jih uporabljajo nejezikovni učitelji pri razlagi učne snovi za učence z jezikovnimi težavami.

Vprašalnik je pokazal, da imajo po mnenju učiteljev učenci največ težav s pisnimi nalogami in s skupinskimi diskusijami. Največji pokazatelj jezikovnih težav je pomanjkanje sodelovanja; učenci so največkrat tiho, včasih delujejo zatopljeni v svoje misli (ang. daydreaming).Največ težav imajo učenci pri razumevanju  akademskega besedišča, ki je specifično za posamezen predmet.

V jezikovno in kulturno raznolikih razredih se dobra polovica (57,4%) učiteljev sklicuje na učenčev prvi jezik. Učitelji pri razlagi težjih konceptov in besedišča uporabljajo tudi različne tehnike odranja; najpogostejše so pomoč pri besedišču, reformulacija navodil, uporaba vizualne podpore in načrtovanje medsebojne pomoči med učenci.

Za podrobnejšo predstavitev rezultatov si poglejte Powerpoint predstavitev v angleščini, ki se nahaja tukaj.

Uradni rezultati projekta bodo znani v prihodnjih mesecih. Več na spletni strani projekta.

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja