Do jezikovno občutljivega poučevanja z Erasmus+ projektom “LISTiac”

Fakulteta za izobraževanje in družbeno blaginjo Univerze Åbo Akademi na Finskem je prejela 1,8 milijonov evrov iz skladov Evropske Unije za Erasmus+ projekt “LISTiac” (Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms) ali po slovensko “JOP” (Jezikovno občutljivo poučevanje v vseh razredih). Projekt bo učiteljem pomagal pri razvoju jezikovne občutljivosti ter tako vsem učencem v Evropi omogočil enake možnosti za učni uspeh.

Mednarodna ekipa projekta JOP.

Vodji LISTiaca sta redna profesorica Siv Björklund in izredna profesorica Mari Bergroth z Univerze Åbo Akademi na Finskem, ki je tudi glavni projektni koordinator. V projektu sodelujeta tudi dva slovenska partnerja. Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani z ekipo izredne profesorice Karmen Pižorn in raziskovalke Tjaše Dražnik pomaga pri razvoju projektnega orodja. Partner projekta je tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, ki pod vodstvom Bronke Straus iz Urada za razvoj in kakovost izobraževanja nudi projektu politično in strateško podporo na državni in mednarodni ravni. Cilj projekta je omogočiti vsem učencem v Evropi enake možnosti za uspeh v šoli.  Kljub obstoječim študijam in številnim didaktičnim orodjem, ki so bila do zdaj razvita za posamezne učitelje, pa predstavlja sprememba enojezične šolske politike in prakse v večjezično poseben izziv. Da bi spremenili odnos šolskega prostora do večjezičnosti, bodo v projekt vključeni tudi nejezikovni učitelji.

V tem nenehno spreminjajočem se svetu, je pomembno, da učitelji upoštevajo vse jezike, ki so prisotni v razredu in v šolski okolici, pravi profesorica Björklund.

Cilj projekta je razvoj novih praktičnih rešitev na področju jezikovnih politik.  Pet raziskovalcev s petih evropskih univerz bo tekom projekta polno zaposlenih. Ti bodo razvijali, testirali in vrednotili orodje za refleksijo, ki bo bodočim in že zaposlenim učiteljem pomagalo pri razvoju večje jezikovne občutljivosti pri njihovem poučevanju, razmišljanju in stališčih. Poleg omenjenih univerz bodo pri izvedbi terenskih raziskav pomagale še tri dodatne univerze, med njimi tudi Univerza v Ljubljani. Prav tako so v projekt vključena še tri ministrstva: iz Finske, Portugalske in iz Slovenije.

Da bi razvil z dokazi podprte strategije, se namerava projekt LISTiac osrediniti tudi na ustrezne programe izobraževanja učiteljev iz raznolikih jezikovnih kontekstov. Najpomembnejša deležnika projekta sta začetno izobraževanje učiteljev in profesionalen razvoj že zaposlenih učiteljev.

Projekt, katerega skupen proračun znaša 2,4 milijona evrov, se je začel v februarju 2019 in se bo končal v februarju leta 2022.

Več na: https://www.listiac.org/home

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja